Släktforskning

Släktforskning

Släktforskning har blivit lite av en folkrörelse i Sverige. Flera hundratusen svenskar har någon gång släktforskat.

Det är spännande att få reda på mer om sin egen släkt och sina förfädrar, vad de hette, var de bodde, hur de livnärde sig och deras livsöden.

Ofta vill man veta var man själv kommer ifrån och ens familjs historia.

En inblick i dina förfäders liv

Ibland är det bara spännande att få en inblick i förfädrars kärlekar, hur de gifte sig och varför. Varje liv har en mängd olika historier och när det handlar om ens eget blod känns det ännu mer speciellt. Det är därför inte konstigt att släktforskning har blivit en allt vanligare hobby i Sverige.

I riksarkivet finner man uppgifter om medborgare, deras födseluppgifter, när de dött, om de har gift sig, flyttat och bokfört sig på andra orter. Det finns ett digitalt bibliotek som man kan få tillgång till genom ett abonnemang.

Man kan även få tips och hjälp genom nättidningen Rötter. Folkbokföringsmaterial blir allt mer tillgängligt via digitala medier som internet.

Finns mycket hjälp på nätet

Det finns också många bloggar som ger tips om hur man går till väga samt redskap som underlättar i forskandet. Släktforskning har successivt blivit en ventenskap. Det har etablerats olika metoder för att forska i ämnet.

En riktig tillgång är att Sveriges präster började föra anteckningar om landets socknars invånare redan under 1600-talet. Denna tidiga folkbokföring är idag en viktig del i släktforskning
som går många generationer tillbaka.

Släktforskning kan göras på många olika sätt. När man börjar kan det vara värt att börja med att prata med de äldsta i ens släkt och fråga om deras föräldrar och deras far- och morföräldrar. Sedan kan man gå bakåt generation efter generation och samtidigt få reda på en massa spännande livsöden. Det är som att läsa en spännande bok, fast huvudpersonerna är ens egna förfädrar.