Tänk på detta

Släktforskning

När man börjar med släktforskning är viktigt att veta att det finns en hel del olika källor att leta i.

Det är fantastiskt att veta att man kan leta långt tillbaka i historien i de källor som svenska präster lät skriva ner under
1600-talet i landets socknar.

Prata med familj och släkt först

Men innan man tar sig så långt tillbaka i tiden finns det mycket man först kan göra för att komma igång. Det allra bästa är att prata med andra i ens släkt
som kanske minns sina egna far- och morföräldrar eller som har hört historier om släktingar från några generationer tillbaka.

På så sätt får du både din första information och en hel del inspiration, samt en känsla om var din historia börjar. Det behöver inte vara så formellt men det kan vara bra att föra lite anteckingar om personer som du sedan kan söka på i bevarade arkiv.

Man kan också gå genom gamla foton som din farmor eller mormor kanske har bevarat och försöka leta upp vilka alla är på bilderna. Och tänk på att ju mer du får reda på om personen i allmänhet, om dess intressen och vad den arbetade med, intressen och så vidare, ju mer levande blir din forskning och mer lust kommer du att ha för att gräva vidare.

Använd dig av befintliga arkiv

Sedan kan man börja leta i olika arkiv. Det det finns mycket att hitta I digitala medier nuförtiden på exempelvis:

Det finns dessutom många bloggar från privatpersoner som bidrar med tips, verktyg och resurser.

Runt 1900 började man i Sverige att införa ett officiellt arkivsystem. Många gamla lokala dokument hade med tiden förstörts av olika orsaker och det fanns ett behov av ett generellt och säkert system.

Därför skapades Landsarkiv där man började ta till vara på olika gamla och unika handlingar som domstolsbeslut, sockenarkiv med mera. Det kommer att vara grunden för din forskning.